Siste ledige leilighet på Seut Brygge
10. etasje / 126 kvm. BRA / Vestvendt balkong
Kr. 7 900 000,- inkl. P-plass